Intakeformulier PMU

TOESTEMMINGSFORMULIER PMU (#6)

Om de PMU behandeling veilig, verantwoord en met goede resultaten te kunnen uitvoeren, stellen wij een aantal vragen over uw gezondheid / medicijngebruik.

 • De keuze om semi-permanente Make-Up (PMU) te laten aanbrengen, heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.
 • Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het aanbrengen van PMU zoals infecties, littekens en overgevoeligheidsreacties.
 • Ik heb duidelijke instructies ontvangen over de nazorg van mijn PMU.
 • Ik vind mijzelf gezond genoeg om deze behandeling te ondergaan.
 • Ik weet dat het wordt afgeraden om PMU behandeling te ondergaan bij gebruik van antibiotica of antistollingsmiddelen.
 • Indien u bij een dermatoloog of huidtherapeut in behandeling bent, heb ik deze alvorens de PMU behandeling te ondergaan, uitvoerig geïnformeerd en zijn/haar goedkeuring ontvangen.

Alle vragen dienen naar waarheid te worden ingevuld.

Alvorens met de behandeling is begonnen is duidelijk en verstaanbaar het volgende besproken :

 • Dat de procedure uit 2 aparte afspraken bestaat met een tussenpauze van minimaal 4 en maximaal 8 weken
 • Dat de gepigmenteerde huid de eerste week aanzienlijk intenser van kleur is. Gedurende de daaropvolgende 3-4 weken zal de kleur zich volledig ontwikkelen en kan deze in gradaties van intensiteit verschillen
 • Dat het resultaat van de behandeling in vorm + kleur kan variëren afhankelijk van huidtype / huidstructuur
 • Dat het resultaat van de behandeling grotendeels afhankelijk is van correcte opvolging van voor – en nazorginstructies
 • Dat de eerste 7-10 dagen de huid verzorgd dient te worden volgens alle nazorginstructies die zowel mondeling als schriftelijk zijn meegegeven
 • Dat de medische contra indicaties genoemd bij categorie II het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden
 • Dat er voor – en na foto’s genomen worden

Ondanks mijn grote ervaring, mijn strikte behandelprocedures met de meest veilige en hoogwaardige producten en mijn voorzorgsmaatregelen kunnen er nooit garanties worden gegeven op het eindresultaat.

Alle informatie in dit document zal vertrouwelijk behandeld worden en onder geen beding uitgewisseld worden met derden.